Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Mapa topograficzna
  Mapa

  Mapa topograficzna

  W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostępnych jest 817 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, z czego w 2022 roku opracowano 37 arkuszy mapy topograficznej. Standardowe Opracowanie Kartograficzne w skali 1:10 000, czyli mapa topograficzna w skali 1:10 000 przedstawia elementy środowiska geograficznego zawarte w bazie BDOT10k, uzupełnione o rzeźbę terenu i urzędowe nazwy geograficzne. Może być udostępniania zarówno w wersji cyfrowej (rastrowej lub wektorowej), jak i analogowej (wydruk papierowy).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mapa glebowo-rolnicza
  Mapa

  Mapa glebowo-rolnicza

  Kompozycja prezentuje mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5 000. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: BDOT10k - dane nieodpłatne
  Mapa

  BDOT10k - dane nieodpłatne

  Jest to wektorowa baza danych zawierająca pełen zbiór danych dla powiatów, w której obiekty zostały podzielone na 10 klas: sieć wodna, sieć komunikacyjna, kompleksy użytkowania terenu, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego, obiekty inne, rzeźba terenu. Dane BDOT10k zostały uaktualnione i są utrzymywane w nowym schemacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dane w starym schemacie są dostępne do pobrania pod adresem: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/rolnictwo-i-geodezja/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej. Na podstawie art.1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Sozologia
  Mapa

  Sozologia

  Mapa sozologiczna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Treść mapy sozologicznej obejmuje między innymi: formy środowiska przyrodniczego, degradację komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Skorowidze WODGiK
  Mapa

  Skorowidze WODGiK

  Skorowidze map WODGiK wraz z prezentacją standardowych i niestandardowych opracowań kartograficznych - mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Dane topograficzne BDOT10k
  Mapa

  Dane topograficzne BDOT10k

  BDOT10k jest to baza danych obiektów topograficznych zawierająca pełen zbiór danych w podziale na powiaty, która odpowiada szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące: lokalizację obiektów w przestrzeni, ich metadane oraz charakterystykę. Do tworzenia bazy są wykorzystywane różnego rodzaju dane, zawarte przede wszystkim w państwowych rejestrach, takich jak: ortofotomapa cyfrowa, EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, PRNG, uchwały i inne rejestry publiczne.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1