Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich
  Mapa

  Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

  Kompozycja przedstawia granice obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego w granicach obwodów rybackich na zbiornikach wód powierzchniowych oraz na ciekach.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Obwody łowieckie
  Mapa

  Obwody łowieckie

  Obwody łowieckie przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/479/21 SWM z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie obowiązują od 1 kwietnia 2022 r.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska Wieś – konkurs
  Mapa

  Małopolska Wieś – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje zbiorniki wodne służące małej retencji dla potrzeb rolnictwa, wybudowane bądź poddane renowacji z udziałem środków budżetu województwa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mapa glebowo-rolnicza
  Mapa

  Mapa glebowo-rolnicza

  Kompozycja prezentuje mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5 000. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak Winny
  Mapa

  Małopolski Szlak Winny

  Na mapie zaznaczono Winnice wybrane w ramach współpracy profesjonalnych enologów i Gorczańskiej Organizacji Turystycznej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Produkty regionalne i tradycyjne
  Mapa

  Produkty regionalne i tradycyjne

  Mapa zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej), produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Min. Rolnictwa i Wsi) oraz Członków Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski wypas kulturowy 2024
  Mapa

  Małopolski wypas kulturowy 2024

  Kompozycja mapowa prezentuje zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich
  Mapa

  Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

  Kompozycja przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1