Dokumentacja użytkownika

1. Katalog zasobów:

2. Menedżer zasobów:

Tworzenie zasobu danych użytkownika (format SHP) w Menedżerze zasobów
Aktualizacja zasobu danych użytkownika

3. Kreator geokodowania:

Geokodowanie

4. Studio aplikacji mapowej:

Tworzenie aplikacji mapowej
Tworzenie aplikacji mapowej do edycji danych
Tworzenie aplikacji mapowej do prezentacji danych statystycznych

5. Studio kompozycji mapowej:

6. Aplikacja mobilna:

Aplikacja mobilna

7. Badania opinii – tworzenie ankiet:

Tworzenie ankiety
Tworzenie geoankiety
Tworzenie sondy

8. Panel analityczny:

Tworzenie panelu analitycznego

9. Portal PZGiK:

10. Zgłaszanie błędów:

Zgłaszanie błędów w aplikacji