Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Instytucje kultury - dane
  Warstwa przestrzenna

  Instytucje kultury - dane

  Instytucje kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

  Eksport
 • obrazek zasobu: MPR - Miejsca Przyjazne Rowerzystom
  Warstwa przestrzenna

  MPR - Miejsca Przyjazne Rowerzystom

  Ujednolicenie poziomu świadczonych usług, czytelna informacja o udogodnieniach i atrakcjach dostępnych na trasie rowerowej oraz łatwe wyszukiwanie podmiotów należących do sieci - to są podstawowe założenia Systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Velomałopolska - MOR i promy
  Warstwa przestrzenna

  Velomałopolska - MOR i promy

  Miejsca obsługi rowerzystów i promy.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Velomałopolska - trasy rowerowe
  Warstwa przestrzenna

  Velomałopolska - trasy rowerowe

  Sieć istniejących i budowanych tras rowerowych VeloMałopolska obejmuje 8 pozycji: Wiślaną Trasę Rowerową (WTR), VeloMetropolis (małopolski odcinek trasy EuroVelo 4), VeloNatura (małopolski odcinek trasy EuroVelo 11), VeloSkawa, VeloDunajec, VeloRaba, VeloPrądnik i VeloRudawa.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Aglomeracje wodne - dane
  Warstwa przestrzenna

  Aglomeracje wodne - dane

  Dane zawierają obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Dane należy traktować wyłącznie jako warstwę o charakterze poglądowym. Nie może ona stanowić podstawy do prowadzenia jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - trasa

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej obejmuje m.in. cmentarze, pomniki, muzea, obeliski, twierdze oraz inne miejsca upamiętniające I Wojnę Światową

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak renesansu - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak renesansu - obiekty

  Szlak Renesansu w Małopolsce to szlak kulturowy, który skupia się na dziedzictwie historycznym regionu, nierozerwalnie związanym z kulturą XVI-wiecznej Europy. Łączy w sobie miejsca o zróżnicowanym charakterze, a jego bogactwo struktur zawiera się pomiędzy pięknem rygorystycznej architektury oraz kształtami powstającymi pod wpływem dostosowania się do warunków natury. Pomimo zróżnicowania szlak tworzy harmonijną całość, którego istotną wartością jest współzależność od historycznej przeszłości oraz wzajemne powiązania.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak św. Jakuba - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak św. Jakuba - obiekty

  Na szlaku św. Jakuba znajdują się obiekty – miejsca kultu poświęcone św. Jakubowi. Są to między innymi kościoły, kaplice, sanktuaria, relikwie św. Jakuba.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak cysterski - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak cysterski - trasa

  Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad duchowym życiem blisko natury, tak odległym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Zapoznanie się z bogactwem cysterskiego dziedzictwa pozwoli współczesnemu człowiekowi pogłębić wiedzę o europejskich korzeniach i da inspirację "do tworzenia teraźniejszości i przyszłości.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak św. Jakuba - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak św. Jakuba - trasa

  Drogi św. Jakuba to części europejskiej sieci Camino de Santago. Dziś przez nasz kraj prowadzi już blisko 6 tysięcy kilometrów szlaków oznakowanych symbolem muszli. Dzięki nim można przejść także z Litwy, Rosji, Ukrainy i Słowacji do Niemiec i Czech.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak cysterski - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak cysterski - obiekty

  Na szlaku cysterskim znajdują się opactwa, klasztory oraz cysterskie miejsca odnowy duchowej.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Ekowycieczki (rowerowe) - atrakcje turystyczne
  Warstwa przestrzenna

  Ekowycieczki (rowerowe) - atrakcje turystyczne

  Ekowycieczki to pętle wycieczek rowerowych z atrakcjami opisane w przewodniku wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 2018 roku.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego 1846 - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego 1846 - obiekty

  Moduł/Mapa: Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja/Szlaki tematyczne Baza danych: szlaki/mec_mspk_o

  Eksport
 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej 1914 - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej 1914 - obiekty

  Moduł/Mapa: Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja/Szlaki tematyczne Baza danych: szlaki/mec_msikk

  Eksport
 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 - obiekty

  Moduł/Mapa: Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja/Szlaki tematyczne Baza danych: szlaki/mec_msik

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Architektury Drewnianej - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Architektury Drewnianej - obiekty

  Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Na Szlaku znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - obiekty

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej obejmuje m.in. cmentarze, pomniki, muzea, obeliski, twierdze oraz inne miejsca upamiętniające I Wojnę Światową

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Architektury Drewnianej - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Architektury Drewnianej - trasa

  Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Na Szlaku znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Orlich Gniazd - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Orlich Gniazd - trasa

  Szlak Orlich Gniazd swoją nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Orlich Gniazd - obiekty
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Orlich Gniazd - obiekty

  Szlak Orlich Gniazd swoją nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach.

  Eksport
 • Aktualna strona: 1
 • 2