Dane topograficzne BDOT10k

BDOT10k jest to baza danych obiektów topograficznych zawierająca pełen zbiór danych w podziale na powiaty, która odpowiada szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące: lokalizację obiektów w przestrzeni, ich metadane oraz charakterystykę. Do tworzenia bazy są wykorzystywane różnego rodzaju dane, zawarte przede wszystkim w państwowych rejestrach, takich jak: ortofotomapa cyfrowa, EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, PRNG, uchwały i inne rejestry publiczne.

Czytaj więcej
obrazek zasobu: Dane topograficzne BDOT10k