Mapa topograficzna

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostępnych jest 817 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, z czego w 2022 roku opracowano 37 arkuszy mapy topograficznej. Standardowe Opracowanie Kartograficzne w skali 1:10 000, czyli mapa topograficzna w skali 1:10 000 przedstawia elementy środowiska geograficznego zawarte w bazie BDOT10k, uzupełnione o rzeźbę terenu i urzędowe nazwy geograficzne. Może być udostępniania zarówno w wersji cyfrowej (rastrowej lub wektorowej), jak i analogowej (wydruk papierowy).

Czytaj więcej
obrazek zasobu: Mapa topograficzna