Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Małopolska Pamięta – konkurs
  Mapa

  Małopolska Pamięta – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska Wieś – konkurs
  Mapa

  Małopolska Wieś – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kapliczki Małopolski – konkurs
  Mapa

  Kapliczki Małopolski – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania
  Mapa

  Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania

  Kompozycja przedstawia obiekty sportowe i miejsca rekreacji modernizowane w ramach projektu "Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa".

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje zbiorniki wodne służące małej retencji dla potrzeb rolnictwa, wybudowane bądź poddane renowacji z udziałem środków budżetu województwa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Tężnie solankowe – dofinansowania
  Mapa

  Tężnie solankowe – dofinansowania

  Mapa zawiera lokalizację tężni solankowych dofinansowanych z budżetu województwa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski wypas kulturowy 2024
  Mapa

  Małopolski wypas kulturowy 2024

  Kompozycja mapowa prezentuje zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1