Jak korzystać?

Jak korzystać z Geoportalu Mapy Małopolski?

Geoportal Mapy Małopolski to miejsce dostępu do interaktywnych map z bogatymi zasobami danych tworzonymi przez samorządy województwa, powiatów i gmin oraz platforma do tworzenia własnych map, badań ankietowych i paneli analitycznych.

Poprzez dedykowane moduły Użytkownicy mają możliwość przeglądania zbiorów danych i map, zapoznania się z funkcjonalnościami modułu geodezji rolnej oraz pobierania danych i wnioskowania o materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rozbudowana infrastruktura systemu umożliwia Użytkownikom projektowanie i publikację własnych map, wykonywanie analiz wraz z ich prezentacją i prowadzenie badań ankietowych.

Nowy system to narzędzie usprawniające pracę administracyjną Urzędu. Wspiera on realizację procedur związanych z wnioskowaniem i rozliczaniem dotacji ze środków budżetu województwa jak i służy przeprowadzaniu konsultacji społecznych w obszarze rolnictwa, środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz wielu innych.

Sprawdź sam w jaki sposób możesz skorzystać z tego, co oferuje system! 

1. Przeglądanie map tematycznych i innych publicznie dostępnych zasobów

Lista wszystkich dostępnych map tematycznych i innych zasobów widnieje w zakładce „Katalog Zasobów”. Znajdują się tu mapy tematyczne, dostępne publicznie dane, analizy (panele analityczne) oraz ankiety.

Wszystkie mapy tematyczne są szczegółowo opisane w zakładce „MAPY” pod przyciskiem “czytaj więcej”.

Aplikacje mapowe posiadają szereg narzędzi pomocnych przy korzystaniu z map, takich jak identyfikacja obiektów, wyświetlanie legendy, włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy, wyszukiwarka obiektów, pomiar, filtrowanie, profil wysokościowych i wiele innych.

2. Korzystanie z aplikacji mobilnej

Z geoportalu korzystać można również na urządzeniach mobilnych. W aplikacji dostępne są mapy offline.

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych na mapie, a także korzystanie z narzędzi takich jak m.in. identyfikacja, filtrowanie, pomiar, zapis nowych elementów, edycja. Użytkownicy mogą skorzystać również z szeregu funkcjonalności wykorzystujących narzędzie geolokalizacji urządzenia. Dostęp do danych w aplikacji jest możliwy zarówno bez zalogowania jak i dla zalogowanego Użytkownika. Po zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do rozszerzonych funkcji aplikacji.

Mobilna aplikacja Mapy Małopolski przeznaczona jest dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

3. Dodawanie własnych danych do systemu

Użytkownik może tworzyć swoje własne dane w systemie – zarówno importować przygotowane wcześniej dane jak i zakładać nowe zbiory. Służy do tego Manager zasobów – jest dostępny dla użytkowników posiadających konto w systemie.

Umieszczane w systemie zbiory danych można aktualizować, edytować, eksportować, a także poddawać je kontrolom topologii.

System umożliwia również skorzystanie z opcji geokodowania, tj. importowania danych tabelarycznych i lokalizowanie ich na mapie poprzez nadawanie im współrzędnych geograficznych na podstawie kolumn z odpowiednimi informacjami typu adres bądź współrzędne. Geokodowanie dostępne jest również dla użytkowników niezalogowanych.

4. Tworzenie map

Geoportal umożliwia użytkownikom tworzenie własnych map z danymi przestrzennymi. Należy w tym celu założyć konto w systemie, a następnie w Menadżerze zasobów utworzyć nową mapę i skomponować ją w specjalnie przygotowanej do tego aplikacji – w „Studiu aplikacji mapowej”.

Konfiguracja mapy składa się z kilku kroków. Na początku należy wybrać mapy podkładowe, dodać dane przestrzenne i ustawić ich wygląd wraz z licznymi funkcjonalnościami (ustawianie identyfikacji, edycji, podglądu danych w tabeli, formatowanie pól, tooltipów i innych). Dane przestrzenne można dodać do mapy również w postaci usług. Następnie do mapy dołączany jest zestaw narzędzi typu identyfikacja, wyszukiwarka, filtrowanie, pomiar, legenda, lista warstw, nazwa mapy i wiele innych. Na końcu ustawiany jest zasięg startowy mapy oraz udostępnianie w aplikacji mobilnej.

5. Tworzenie panelu analitycznego

Użytkownicy mogą opracować własny panel analityczny, który pozwala na prezentację zjawisk przestrzennych na mapie, w tabeli i na wykresach.

Prezentacja danych odbywa się przy wykorzystaniu typów prezentacji takich jak: mapa, wykres, diagram, piramida, histogram, wskaźnik, licznik, filtry i inne.

Opcja dostępna jest dla użytkowników posiadających konto w systemie.

6. Tworzenie ankiet

Użytkownik może wykorzystać Geoportal do tworzenia różnego rodzaju ankiet – zarówno formularzy nieprzestrzennych jak i ankiet badających zjawiska z użyciem mapy. Opcja dostępna jest dla użytkowników posiadających konto w systemie.

Pierwszym krokiem jest użycie „Studia formularzy badań” – to aplikacja służąca do tworzenia trzech rodzajów formularzy badań: ankiet, geoankiet i sond.

Ankieta jest typem badania nieprzestrzennego, a geoankieta i sonda – to typy badań przestrzennych.
Geoankieta pozwala tworzyć ankiety przestrzenne (na podstawie stworzonej wcześniej warstwy przestrzennej), a sonda umożliwia wyrażenie swojego wyboru wobec jednego lub kilku obiektów wyszukanych lub wskazanych na mapie (warstwie) w dowolnej kolejności bądź z uwzględnieniem hierarchii obiektów.

Następnie, na podstawie opracowanych formularzy, użytkownik zalogowany przechodzi do konfiguracji mapy z geoankietą lub sondą, bądź też, w przypadku braku danych przestrzennych, do konfiguracji badania ankietowego.

7. Osadzanie aplikacji mapowych na stronach www

Aplikacje mapowe utworzone w systemie można osadzać na zewnętrznych stronach internetowych. Należy w tym celu postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

8. Pozyskanie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym bądź materiałów WODGiK

Aplikacja mapowa „Dane nieodpłatne” służy do pobierania danych BDOT10k.

Portal PZGiK jest to aplikacja pozwalająca na składanie wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu PZGIK. Funkcjonalność złożenia wniosku, wniesienia opłaty oraz pobrania udostępnionych danych jest realizowana w formie procesu następujących po sobie kroków.