Aplikacje

Przejdź do aplikacji

Aplikacja mobilna

Aplikacja oferuje dostęp do map obszaru Małopolski.

Przejdź do aplikacji

Geokodowanie

Moduł pozwala na geokodowanie, tj. lokalizowanie na mapie danych z plików tabelarycznych poprzez nadawanie im współrzędnych geograficznych na podstawie kolumn z odpowiednimi informacjami typu adres bądź współrzędne. Więcej informacji…

Przejdź do aplikacji

PZGiK

Portal PZGiK to aplikacja pozwalająca na składanie wniosków o udostępnienie materiałów
z zasobu PZGIK. Więcej informacji…

Przejdź do aplikacji

Ekointerwencja

Za pomocą aplikacji Ekointerwencja można zgłosić naruszenie przepisów ochrony środowiska. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli. Więcej informacji…