Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Małopolska Pamięta – konkurs
  Mapa

  Małopolska Pamięta – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kapliczki Małopolski – konkurs
  Mapa

  Kapliczki Małopolski – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Wirtualne Muzea Małopolski
  Mapa

  Wirtualne Muzea Małopolski

  Na mapie zaznaczono lokalizacje muzeów, galerii i instytucji z Małopolski, których eksponaty zostały zdigitalizowane i udostępnione w sieci w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, realizowanego w partnerstwie Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Więcej informacji o projekcie i historii powstania portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dostępne jest na stronie http://muzea.malopolska.pl/o-nas.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego

  Kompozycja mapowa prezentuje Instytucje Kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Produkty regionalne i tradycyjne
  Mapa

  Produkty regionalne i tradycyjne

  Mapa zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej), produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Min. Rolnictwa i Wsi) oraz Członków Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Szlaki tematyczne
  Mapa

  Szlaki tematyczne

  Kompozycja prezentuje szlaki tematyczne: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu w Małopolsce, Szlak Cystersów, Szlak Św. Jakuba oraz Małopolski Historyczny Szlak Pamięci, Szlaki turystyczne Bukowiny Tatrzańskiej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ewidencja zabytków
  Mapa

  Gminy – ewidencja zabytków

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661)

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1