Sozologia

Mapa sozologiczna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Treść mapy sozologicznej obejmuje między innymi: formy środowiska przyrodniczego, degradację komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

Czytaj więcej
obrazek zasobu: Sozologia