Obwody łowieckie

Obwody łowieckie przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/479/21 SWM z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie obowiązują od 1 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej
obrazek zasobu: Obwody łowieckie