Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Gospodarka odpadami
  Mapa

  Gospodarka odpadami

  Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska Pamięta – konkurs
  Mapa

  Małopolska Pamięta – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Strategiczne mapy hałasu
  Mapa

  Strategiczne mapy hałasu

  Kompozycja prezentuje Strategiczne mapy hałasu ukazujące klimat akustyczny danego terenu - Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska zimą
  Mapa

  Małopolska zimą

  Kompozycja przedstawia małopolskie stacje narciarskie wraz z wyciągami, trasy narciarstwa biegowego oraz trasy skitourowe w Tatrach.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski Festiwal Smaku 2024
  Mapa

  Małopolski Festiwal Smaku 2024

  Małopolski Festiwal Smaku 2024 - więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/malopolskismak/malopolski-festiwal-smaku/malopolski-festiwal-smaku-2023

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Przystanki autobusowe i kolejowe
  Mapa

  Przystanki autobusowe i kolejowe

  Kompozycja prezentuje przystanki autobusowe i kolejowe zlokalizowane w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich
  Mapa

  Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

  Kompozycja przedstawia granice obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego w granicach obwodów rybackich na zbiornikach wód powierzchniowych oraz na ciekach.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Obwody łowieckie
  Mapa

  Obwody łowieckie

  Obwody łowieckie przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/479/21 SWM z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie obowiązują od 1 kwietnia 2022 r.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023
  Mapa

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska Wieś – konkurs
  Mapa

  Małopolska Wieś – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Rewitalizacja
  Mapa

  Rewitalizacja

  Mapa przedstawia Gminy, które posiadają programy rewitalizacji, znajdujące się w Wykazie programów rewitalizacji gmin z obszaru WM prowadzonym przez IZ RPO. W wykazie znajduje się 124 gminy posiadające gminne programy rewitalizacji oraz 4 gminy posiadające lokalne programy rewitalizacji w ramach projektu pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kapliczki Małopolski – konkurs
  Mapa

  Kapliczki Małopolski – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego

  Kompozycja prezentuje występujące na terenie województwa małopolskiego ujęcia, pijalnie oraz rozlewnie wód mineralnych, a także uzdrowiska, baseny termalne, obszary górnicze, złoża oraz otwory hydrogeologiczne wód leczniczych, termalnych i solanek.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska na rowery
  Mapa

  Małopolska na rowery

  Kompozycja prezentuje sieć tras rowerowych VeloMałopolska, wybrane szlaki rowerowe oraz propozycje wycieczek rowerowych po Małopolsce.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania
  Mapa

  Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania

  Kompozycja przedstawia obiekty sportowe i miejsca rekreacji modernizowane w ramach projektu "Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa".

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Instytucje kultury - dane
  Warstwa przestrzenna

  Instytucje kultury - dane

  Instytucje kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

  Eksport
 • obrazek zasobu: MPR - Miejsca Przyjazne Rowerzystom
  Warstwa przestrzenna

  MPR - Miejsca Przyjazne Rowerzystom

  Ujednolicenie poziomu świadczonych usług, czytelna informacja o udogodnieniach i atrakcjach dostępnych na trasie rowerowej oraz łatwe wyszukiwanie podmiotów należących do sieci - to są podstawowe założenia Systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Velomałopolska - MOR i promy
  Warstwa przestrzenna

  Velomałopolska - MOR i promy

  Miejsca obsługi rowerzystów i promy.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Velomałopolska - trasy rowerowe
  Warstwa przestrzenna

  Velomałopolska - trasy rowerowe

  Sieć istniejących i budowanych tras rowerowych VeloMałopolska obejmuje 8 pozycji: Wiślaną Trasę Rowerową (WTR), VeloMetropolis (małopolski odcinek trasy EuroVelo 4), VeloNatura (małopolski odcinek trasy EuroVelo 11), VeloSkawa, VeloDunajec, VeloRaba, VeloPrądnik i VeloRudawa.

  Eksport
 • obrazek zasobu: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - trasa
  Warstwa przestrzenna

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - trasa

  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej obejmuje m.in. cmentarze, pomniki, muzea, obeliski, twierdze oraz inne miejsca upamiętniające I Wojnę Światową

  Eksport
 • Aktualna strona: 1
 • 2
 • 3