Knowledge base

https://www.youtube.com/watch?v=21ds8fiZD5Y

Geokodowanie danych

https://www.youtube.com/watch?v=W6EjZDyHUms

Tworzenie zasobu danych użytkownika w formacie SHP wraz ze zdefiniowaniem indeksowania dla potrzeb wyszukiwania pełnotekstowego

https://www.youtube.com/watch?v=fGfFHZEmWJU

Aktualizacja zasobu danych użytkownika na podstawie danych w formacie GeoJSON

https://www.youtube.com/watch?v=__TZjLsKYGM

Tworzenie aplikacji mapowej do prezentacji lokalizacji danych użytkownika

https://www.youtube.com/watch?v=xsKr-RZYHEQ

Tworzenie aplikacji mapowej do prezentacji danych statystycznych użytkownika

https://www.youtube.com/watch?v=HB1pmllxfys

Tworzenie aplikacji mapowej wraz zastosowaniem panelu analitycznego

https://www.youtube.com/watch?v=dUj93A20iuE

Tworzenie aplikacji mapowej do edycji danych

https://www.youtube.com/watch?v=xsqVAxrlXxE

Tworzenie aplikacji mapowej do wykonania sondażu

https://www.youtube.com/watch?v=NT_MgyUuSOk

Tworzenie aplikacji mapowej do wykonania ankiety

https://www.youtube.com/watch?v=KWRkpDuRLqg

Rozbudowa aplikacji mapowej na podstawie wygenerowanego kodu źródłowego o dedykowany komponent

https://www.youtube.com/watch?v=hsLr1no-2yM

Zastosowanie funkcji zgłaszania błędów w aplikacji mapowej wraz z obsługą procesu obsługi błędu

Instructions for embedding the map application on websites