Rewitalizacja

Mapa przedstawia Gminy, które posiadają programy rewitalizacji, znajdujące się w Wykazie programów rewitalizacji gmin z obszaru WM prowadzonym przez IZ RPO. W wykazie znajduje się 124 gminy posiadające gminne programy rewitalizacji oraz 4 gminy posiadające lokalne programy rewitalizacji w ramach projektu pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj więcej
obrazek zasobu: Rewitalizacja