Rewitalizacja

Mapa przedstawia Gminy, które posiadają programy rewitalizacji, znajdujące się w Wykazie programów rewitalizacji gmin z obszaru WM prowadzonym przez IZ RPO. W wykazie znajduje się 124 gminy posiadające gminne programy rewitalizacji oraz 4 gminy posiadające lokalne programy rewitalizacji w ramach projektu pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Po wybraniu na mapie gminy pojawiają się informacje dotyczące programu rewitalizacji (kolor niebieski – lokalne programy rewitalizacji, kolor zielony – gminne programy rewitalizacji) w zakresie: nazwy programu rewitalizacji, podstawy prawnej, numeru wpisu do IZRPO, linku do uchwał wyznaczających programy rewitalizacji, powierzchni obszaru rewitalizacji i liczby ludności, liczbie podobszarów oraz daty rozpoczęcia i zakończenia programu rewitalizacji. Po wybraniu obszaru rewitalizacji (zaznaczone na mapie w kolorze żółtym) pojawiają się dodatkowo informacje dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz powierzchni i liczby mieszkańców dla poszczególnych podobszarów.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-03

Lista zmian

2024-07-03

Zaktualizowano Gminne Programy Rewitalizacji (GPR):
– GPR Miasta i Gminy Myślenice na lata 2023-2030
– GPR Miasta Zakopane na lata 2016-2030

2024-01-18

Utworzenie kompozycji mapowej.