Obwody łowieckie

Kompozycja mapowa ilustruje przebieg granic 242 małopolskich obwodów łowieckich oraz wyróżnia obszary, na których nie można polować. Małopolskie obwody są bardzo zróżnicowane co do wielkości, lesistości i zasobności w zwierzynę. Ilustracja mapowa daje podpowiedzi  – kto dzierżawi lub zarządza danym łowiskiem, jaka jest jego powierzchnia, a w tej udział lasu.

Województwo małopolskie zostało podzielone na obwody przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/479/21 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie z późn. zm.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-15

Lista zmian

2024-04-15

Wprowadzenie zmian wynikających z Uchwały Nr LXXX/1142/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r.

2024-01-18

Utworzenie kompozycji.