Małopolska Wieś – wyniki konkursu Posted on

W tegorocznej edycji konkursu Małopolska Wieś wzięło udział 37 sołectw, które rywalizowały o tytuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione sołectwa prezentuje mapa Małopolska Wieś – konkurs.

Konkurs ma na celu zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Promowana jest dbałość o estetykę i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, innowacyjne działania na rzecz zmiany wizerunku wsi, wzmacnianie lokalnej tożsamości i integracji oraz tworzenie nowoczesnych narzędzi internetowych skierowanych do mieszkańców.

Więcej informacji o konkursie w BIP.