Gminne Programy Rewitalizacji – aktualizacja Posted on

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą dokumentacją obszarów rewitalizacji województwa małopolskiego. Mapę obszarów rewitalizacji oraz szczegółowe programy dostępne są na mapie Rewitalizacja.

Zaktualizowane Gminne Programy Rewitalizacji (GPR) obejmują:
GPR Miasta i Gminy Myślenice na lata 2023-2030
GPR Miasta Zakopane na lata 2016-2030

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.