Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Kompozycja przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa małopolskiego stacji radiokomunikacyjnych oraz stacji, linii i słupów elektroenergetycznych.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego: instalacje stacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowania izotopowego wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz oraz instalacje stacji, linii napowietrznych i słupów elektromagnetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV.

Opublikowane: 2013-01-01

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-12

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.