Szlaki tematyczne

Kompozycja prezentuje szlaki tematyczne: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu w Małopolsce, Szlak Cystersów, Szlak Św. Jakuba oraz Małopolski Historyczny Szlak Pamięci.

Szlak Architektury Drewnianej obejmuje ponad 250 najcenniejszych obiektów drewnianych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, w tym m.in. kościoły, cerkwie, dzwonnice, dwory, skanseny i inne. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej obejmuje m.in. cmentarze, pomniki, muzea, obeliski, twierdze oraz inne miejsca upamiętniające I Wojnę Światową. Szlak Orlich Gniazd, który nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach. Szlak Renesansu w Małopolsce promuje renesansowe dziedzictwo kulturowe naszego województwa.

Opublikowane: 2013-01-01

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-01

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.