Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

Kompozycja przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.

Kompozycja powstała na podstawie opracowania: „Analiza struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego” w celu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Zaprezentowany wskaźnik syntetyczny uwzględnia wskaźniki cząstkowe, które prezentują natężenie negatywnych cech struktury przestrzennej gruntów gospodarstw oraz potencjalne możliwości uzyskania zadowalających efektów prac scaleniowych.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.