Strefy Aktywności Gospodarczej

Kompozycja mapowa prezentuje obszary stref aktywności gospodarczej w województwie małopolskim.

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefy aktywności gospodarczej (SAG) to obszary prowadzenia skoncentrowanej działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym tego typu działalność, uzbrojone w media o parametrach przemysłowych, z wybudowanymi drogami wewnętrznymi oraz dostępem do drogi publicznej, a przez nią do sieci komunikacyjnej regionalnej i krajowej. Nieruchomości w SAG powinny być przygotowane pod inwestycje, tzn. mieć uregulowany stan prawny, a poszczególne działki kształt i rozmiary zoptymalizowane pod kątem lokalizowania na nich zakładów przemysłowych lub usługowych. Niektóre samorządy realizując projekty utworzenia SAG stosują zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Przed wejściem wżycie przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji dodatkową zachętą mogło być objęcie całości albo części SAG statusem SSE.

W wielu gminach realizujących projekty SAG, są wyznaczone osoby, obsługujące przedsiębiorców rozważających inwestycję na ich terenie, udzielające informacji o nieruchomościach, warunkach inwestowania i pomagające w procedurach niezbędnych do uzyskania zezwoleń i załatwienia w urzędach formalności związanych z inwestycją.

Większość SAG powstała przy wsparciu środków unijnych.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie aplikacji mapowej.