Przystanki autobusowe i kolejowe

Kompozycja prezentuje przystanki autobusowe i kolejowe zlokalizowane w województwie małopolskim.

Baza przystankowa wykonana została w ramach realizacji umowy IXA/483/ZPO/20 zawartej w dniu 26 października 2020 roku, której przedmiotem było Opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z aktualizacją modelu ruchu Województwa Małopolskiego w celu przygotowania przyszłych interwencji strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 . Wykonawca przeprowadził inwentaryzację w terenie wszystkich przystanków będących w zarządzie województwa, powiatów i gmin. Wyłączeniu inwentaryzacji podlegają przystanki znajdujące się w granicach administracyjnych Krakowa. Weryfikacji przez Wykonawcę podlegała: nazwa przystanku, numer przystanku, lokalizacja słupka (miejscowość, nr drogi, koordynat gps), rodzaj przystanku (wiata/słupek, z zatoką/brak zatoki), zarządca przystanku ogólna wielkość/typ pojazdów obsługujących danych przystanek (mikrobus/autobus), dokumentacja zdjęciowa – dla każdego przystanku Wykonawca wykonał dokumentację zdjęciową. Data odbioru i aktualność danych: 9 listopada 2021.

Dane dot. stacji kolejowych udostępniane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Obecnie aktualizacja bazy przystanków wykonywana jest na podstawie danych przekazywanych przez Zarządców.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-07

Lista zmian

2024-02-07

Aktualizacja danych o przystankach autobusowych dla obszaru gminy Skawina na podstawie danych przekazanych przez Gminę Skawina.

2024-01-29

Aktualizacja danych o stacjach kolejowych na podstawie danych udostępnionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

2024-01-18

Utworzenie aplikacji mapowej.