Produkty regionalne i tradycyjne

Kompozycja zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej) oraz produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W Unii Europejskiej od 1992 r. funkcjonuje system ochrony, identyfikacji i wyróżniania wysokojakościowych produktów rolnych i spożywczych. Produkty te swoją wyjątkowość zawdzięczają określonemu pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnej metodzie wytwarzania. Na mapie zaznaczone są produkty z chronioną nazwą pochodzenia i z chronionym oznaczeniem geograficznym. Produkt oznaczony chronioną nazwą pochodzenia musi być produkowany, przetwarzany i przygotowywany na określonym obszarze geograficznym. Cały proces technologiczny powinien odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym, łącznie z pozyskiwaniem surowców. W przypadku chronionego oznaczenia geograficznego produkt musi być wytwarzany w regionie, którego nazwę nosi i przynajmniej jedna z trzech faz produkcji (produkcja lub przetwarzanie lub przygotowanie) musi odbywać się na danym obszarze.
Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także skarbnicą informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych walorów najstarszych przysmaków.
Zapraszamy na stronę Małopolski Smak!

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie aplikacji mapowej