Ochrona przyrody

Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W kompozycji mapowej „Ochrona Przyrody” jest 9 form ochrony przyrody: parki narodowe (wraz z otuliną), rezerwaty przyrody (wraz z otuliną), parki krajobrazowe (wraz z otuliną), obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (ptasie i siedliskowe), pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji.