Małopolski wypas kulturowy 2024

Małopolski wypas kulturowy

Kompozycja mapowa prezentuje zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 r.”

Wypas kulturowy zwierząt trawożernych to jedna z ekologicznych form czynnej ochrony przyrody, przez zastosowanie ekstensywnych form gospodarowania tradycyjnych dla regionów górskich. Stosowany jest w celu zapobiegania sukcesji terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, chroniąc tym samym ich poziom bioróżnorodności.

Poza aspektem przyrodniczym i krajobrazowym, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera wypas kulturowy owiec również ze względu na jego znaczenie gospodarcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz konieczność podtrzymania wytwarzania produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia tj. bryndza podhalańska, oscypek, redykołka oraz jako Chronione Oznaczenie Geograficzne – jagnięcina podhalańska. Zadanie to zatem wpisuje się w działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, agrarnego, krajobrazowego oraz kulturowego Małopolski jako regionu karpackiego.

Dodatkowo w kompozycji prezentowane są lokalizacje bacówek.

Szczegółowe informacje o konkursie

Opublikowane: 2024-03-06

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-06

Lista zmian

  • 2024-03-06Aktualizacja danych po konkursie.
  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.