Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

Kompozycja przedstawia granice obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego w granicach obwodów rybackich na zbiornikach wód powierzchniowych oraz na ciekach.

W granicach obwodów rybackich województwa małopolskiego wyznaczono 26 obrębów ochronnych. Na tych terenach obowiązuje zakaz połowu oraz wykonywania czynności szkodliwych dla ryb w czasie określonym w Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego. Dane pochodzą z Zespołu Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Departamentu Rolnictwa i Geodezji UMWM.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji.