Mapa poglądowa

Aplikacja mapowa jest wizualizacją danych Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (do skali 1:100 000) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (od skali 1:50 000).

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-17

Lista zmian

  • 2024-04-17Aktualizacja map podkładowych w oparciu o nowe dane BDOT.
  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji.