Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

Kompozycja mapowa prezentuje zbiorniki wodne służące małej retencji przy gruntach rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego corocznie przeznacza środki budżetu Województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Maksymalny udział dofinansowania przez województwo wynosi 80 % kosztów zadania, a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 000 zł.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych, służących małej retencji mogą starać się właściciele gruntu rolnego pod zbiornikiem na terenie Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie dotyczy zbiorników o parametrach od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa i nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Nie udziela się dofinansowania na szczelne zbiorniki magazynujące deszczówkę.

Do wniosku należy dołączyć stosowne pozwolenia i dokumenty wymagane przepisami prawa w zależności od planowanego zadania. Wymóg uzyskania danego posiadania pozwolenia zależy od zakresu i czynników planowanego przedsięwzięcia (budowa, remont, sposób wykonania, materiały, przeznaczenie). Organem właściwym do wydawania zgód wodnoprawnych, zgłoszeń oraz pozwoleń na budowę nie jest Marszałek Województwa lecz stosowne organy Starostw Powiatowych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ustalenie stanu faktycznego i zastosowanie do niego konkretnych przepisów prawnych należy do właściwego organu administracji publicznej prowadzonego postępowania.

Zasady przyznawania środków określa Uchwała Nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Geodezja rolna w UMWM: LINK.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 63 03 310.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-25

Lista zmian

2024-04-25

Aktualizacja danych o zbiorniki dofinansowane w 2023 r.