M. Kraków – struktura własności gruntów

Kompozycja przedstawia strukturę własności gruntów na terenie miasta Krakowa wraz z odpowiednim podkładem mapowym.

Kompozycja dodatkowo zawiera dane z ewidencji gruntów i budynków, granice administracyjne z PRG, cieniowany model rzeźby terenu oraz ortofotomapę z 2022 r.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18