M. Kraków – Plany Zagospodarowania

Kompozycja prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Na mapie przedstawione są zasięgi pojedynczych miejscowych planów (obowiązujące, uchwalone, sporządzane, podjęte-wstrzymane i odrzucone przez Radę Miasta Krakowa) oraz ich kontury z konkretnym przeznaczeniem terenu. Ponadto do kompozycji podpięta jest Ewidencja Gruntów i Budynków.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18