M. Kraków – Mapa geodezyjna

Kompozycja zawiera dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

Kompozycja obejmuje teren Miasta Krakowa i składa się z mapy zasadniczej, osnowy geodezyjnej, warstwy lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa oraz ortofotomapy z 2009 i 2011 roku. Dodatkowo w kompozycji udostępniono warstwę planów zagospodarowania przestrzennego wykonaną w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18