M. Kraków – Mapa akustyczna

Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

Mapa służy do identyfikacji i charakterystyki głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenia obszarów zagrożonych występowaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie aplikacji mapowej