Małopolska Pamięta – konkurs

Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

Projektem dofinansowującym ochronę dziedzictwa kulturowego jest konkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Pierwsza edycja została ogłoszona w 2019r., kolejna w 2021r. Jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego udzielono wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii.

Szczegółowe informacje o projekcie „Małopolska Pamięta” na stronie Małopolska.pl

Mapa umożliwia zapoznanie się z lokalizacją wszystkich obiektów objętych dofinansowaniem wraz z wizualizacją realizacji programu w poszczególnych latach oraz wyszukiwanie obiektów po nazwie, lokalizacji i roku przyznania pomocy finansowej.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.