Infrastruktura rowerowa

Kompozycja prezentuje infrastrukturę rowerową na terenie województwa.

Na aplikacji mapowej widnieje infrastruktura rowerowa wybudowana przez Gminy/Powiaty (jednostki zarządzające), według podziału na: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe z wewnętrznym ruchem lokalnym, pasy rowerowe wydzielone na jezdni z samochodami, kontrapasy, inne drogi rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego. Określono również rodzaj nawierzchni: asfalt, beton, kostka, szuter.

Jednostki zarządzające, w zakresie swoich właściwości przekazują wektorowe dane obejmujące powyższe informacje do Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej UMWM, a następnie dane te są integrowane i przedstawiane w warstwie pod nazwą “gminna infrastruktura rowerowa. W przypadku zmian w infrastrukturze – jednostka zarządzająca przekazuje plik z aktualnymi danymi. Mapa będzie rozbudowywana o kolejne Gminy i nowe funkcjonalności.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18 Utworzenie aplikacji mapowej