Gospodarka odpadami

Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim pozwalającą na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.
Dane przygotowane w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą Nr LXXXI/1191/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 25 marca 2024 roku.

Obiekty przedstawione w kompozycji:

  • Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  • Zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów
  • Spalarnie odpadów
  • Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
  • Instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów
  • Składowiska odpadów
  • Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-24

Lista zmian

  • 2024-06-24Aktualizacja danych w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2023-2028
  • 2024-01-18Utworzenie aplikacji mapowej