BDOT10k - dane nieodpłatne

Jest to wektorowa baza danych zawierająca pełen zbiór danych dla powiatów, w której obiekty zostały podzielone na 10 klas: sieć wodna, sieć komunikacyjna, kompleksy użytkowania terenu, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego, obiekty inne, rzeźba terenu. Dane BDOT10k zostały uaktualnione i są utrzymywane w nowym schemacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dane w starym schemacie są dostępne do pobrania pod adresem: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/rolnictwo-i-geodezja/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej. Na podstawie art.1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Czytaj więcej
obrazek zasobu: BDOT10k - dane nieodpłatne