Gminy – rejestr sołtysów

Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

obrazek zasobu: Gminy – rejestr sołtysów