Powiaty – stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

obrazek zasobu: Powiaty – stacje kontroli pojazdów