Program Ochrony Powietrza

Kompozycja Program Ochrony Powietrza prezentuje średnioroczny poziom stężenia substancji szkodliwych na obszarze województwa małopolskiego oraz emisję zanieczyszczeń pogrupowaną w zależności od typu ich źródła.

obrazek zasobu: Program Ochrony Powietrza