Aktualności

Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowanie 2023

18 zbiorników służących potrzebom rolnictwa objęto dofinansowaniem w 2023 r. – ich lokalizacje prezentuje mapa Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania. Zarząd Województwa Małopolskiego corocznie przeznacza środki budżetu związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Od 2016 r. dofinansowaniem objęto łącznie 84 zbiorniki. […]

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – dofinansowanie 2024

Małopolska oferuje mieszkańcom coraz więcej możliwości aktywnego spędzania czasu. W ramach projektu pn. “Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” (edycja 2024) zostanie zmodernizowanych/wybudowanych łącznie 131 obiektów sportowych, spełniających rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Obiekty sportowe objęte dofinansowaniem w latach 2014 – 2024 prezentuje mapa: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania Szczegółowe informacje o projekcie pod […]

Poglądowa mapa Małopolski – aktualizacja

W oparciu o najnowsze dane BDOT10k została zaktualizowana Poglądowa mapa Małopolski. Aktualizacja obejmuje powiaty: chrzanowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, Miasto Kraków (w zakresie najważniejszych inwestycji liniowych), Miasto Nowy Sącz.

Obwody łowieckie – aktualizacja

W aplikacji mapowej Obwody łowieckie zaktualizowano dane zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Treść uchwały oraz wprowadzone zmiany  można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Nowe winnice na małopolskim szlaku

W aplikacji mapowej Małopolski Szlak Winny prezentujemy sześć nowych winnic: – Winnica Kosmos– Winnica Jakubowa– Winnica Pałacu Minoga– Winnica KoBa– Winnica Fryderyk– Winnica Jasienna Na mapie znajduje się łącznie 61 winnic tworzących Małopolski Szlak Winny, którego pomysłodawcą jest Gorczańska Organizacja Turystyczna. Główną ideą jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnic, spotkań z ich właścicielami, poznawanie […]

Ochrona gruntów rolnych – dofinansowanie 2024

Ponad 28 mln zł z budżetu Małopolski trafi w tym roku do 157 gmin na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz  budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (ok. 625 tys. zł). Drogi i zbiorniki, które zostały dofinansowanie w latach 2016 – 2022 można sprawdzić na mapach: Drogi dojazdowe do gruntów […]

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego – aktualizacja

Aplikacja mapowa Instytucje kultury Województwa Małopolskiego została zaktualizowana i wzbogacona o filie i oddziały instytucji (26 nowych obiektów). Lista dostępnych atrybutów została rozszerzona o link do multimediów (platforma Youtube). Małopolskie instytucje kultury – muzea, centra kultury oraz instytucje artystyczne – aktualne dane o tych obiektach są również dostępne do pobrania: KATALOG ZASOBÓW → Dane → […]